Etkinlik – EUROVELO

Etkinlik

EuroVelo 8 Akdeniz Rotası

Yapılan çalışmalar doğrultusunda 2016 yılı sonuda EuroVelo Uzantı Rotası için İzmir adına başvuru raporu ECF’e iletilmiştir. 11 Temmuz 2017 tarihinde ECF EuroVelo Konseyinden başvuru dosyamızın incelendiği ve EuroVelo Bisiklet Ağına 8 numaralı rota üzerinden katılmamızın onaylandığına dair bilgi gelmiştir.

EuroVelo 8 Akdeniz Rotasının, Belediyemiz tarafından İzmir için benimsenen vizyonlarından birisi olan Akdeniz kentleri ile kurduğu ağ ilişkilerinden yararlanarak geliştirmesi hedefine uygunluğu; Akdeniz Rotasının İzmir için fiziksel ve sosyal erişilebilirliğinin kolay olması; ve yine Akdeniz Rotasının kendisinin barındırdığı özellikler ve dinamikler sebebiyle cazibesinin yüksek olması açılarından İzmir EuroVelo Bisiklet Ağı için daha iyi olacağı düşünülmektedir. EuroVelo 8 Akdeniz Rotası aktif olarak kullanıma hazır bir rotadır.

EuroVelo 8 Akdeniz Rotası

Yapılan çalışmalar doğrultusunda 2016 yılı sonuda EuroVelo Uzantı Rotası için İzmir adına başvuru raporu ECF’e iletilmiştir. 11 Temmuz 2017 tarihinde ECF EuroVelo Konseyinden başvuru dosyamızın incelendiği ve EuroVelo Bisiklet Ağına 8 numaralı rota üzerinden katılmamızın onaylandığına dair bilgi gelmiştir.

EuroVelo 8 Akdeniz Rotasının, Belediyemiz tarafından İzmir için benimsenen vizyonlarından birisi olan Akdeniz kentleri ile kurduğu ağ ilişkilerinden yararlanarak geliştirmesi hedefine uygunluğu; Akdeniz Rotasının İzmir için fiziksel ve sosyal erişilebilirliğinin kolay olması; ve yine Akdeniz Rotasının kendisinin barındırdığı özellikler ve dinamikler sebebiyle cazibesinin yüksek olması açılarından İzmir EuroVelo Bisiklet Ağı için daha iyi olacağı düşünülmektedir. EuroVelo 8 Akdeniz Rotası aktif olarak kullanıma hazır bir rotadır.